Mitkä ovat ne trendit, jotka ovat muokanneet lottoteollisuutta viime aikoina?

Teknologian kehitys on ollut todella nopeaa viimeisten vuosien aikana. On vaikea miettiä toimialaa, johon ne eivät ainakin jollain tavalla olisi vaikuttaneet. Tässä artikkelissa pohditaan, että mitkä ovat ne trendit, jotka ovat muokanneet lottoteollisuutta viime aikoina.

Lottoteollisuus osana iGaming -alaa

Alkuun on hyvä määritellä se, mistä puhutaan. Monella suomalaisella on varmasti mielikuva lotosta, sillä se on tuttu aihe vuosien ajalta. Lottoteollisuudella tarkoitetaan tässä yksinkertaisesti lottoarvontoja, joita järjestetään. Lottoarvonnat on mahdollista nähdä osana laajempaa rahapeliteollisuutta, joka tunnetaan iGaming -alana. Tähän alaan puolestaan kuuluvat netticasinot, kuten esimerkiksi Comeon casino Suomi, sekä urheiluvedonlyönti. Netticasinoiden suosio on ollut kasvussa viime vuosina ja ne ovat merkittävä tekijä iGaming -alalla. Tavalliselle asiakkaalle tämä muutos on ollut merkittävä, sillä enää ei tarvitse suunnata fyysiselle kasinolle saadakseen kasinokokemuksen, vaan se onnistuu internetin ja tietokoneen/älypuhelimen avulla.

Teknologian vaikutus tuntuu myös iGamingissa

Kuten mainittua, tuskin on alaa, johon teknologian viimeaikainen nopea kehitys ei olisi vaikuttanut. Keskeisessä roolissa tässä ovat olleet tietokoneiden, älypuhelimien ja verkkoyhteyksien nopea kehitys, joka on vaikuttanut iGaming -alan laajentumiseen ja saatavuuteen merkittävästi. Teknologian uudet innovaatiot tulevat vääjäämättä osaksi myös lottoteollisuutta ja ne ovatkin jo muovanneet sitä uuteen suuntaan. Seuraavaksi käymme läpi keskeisiä trendejä, jotka ovat vaikuttaneet alalla viime aikoina.

Lohkoketju

Lohkoketju on ehkä yksi kuumimmista asioista teknologian saralla tällä hetkellä. Lohkoketju on nostettu potentiaaliseksi ratkaisumalliksi aina internetin demokratisoinnista alkaen. Vaikka lohkoketjun konsepti on vanha – itse asiassa se on noin kolmenkymmenen vuoden takaa – on sen teknologinen toteuttaminen tullut mahdolliseksi vasta hiljattain. Bitcoinin synty linkittyy tähän tapahtumaan tiiviisti, mutta ajan ja tilan vuoksi emme käy sitä tässä yhteydessä sen tarkemmin läpi, vaan siirrymme katsomaan mitä lohkoketju tarkoittaa lottoteollisuudelle.

Lohkoketjun valtteja ovat hajauttaminen, läpinäkyvyys sekä muuttumattomuus. Lottoteollisuuden käyttöönottamana lohkoketju tarjoaa loton pelaajalle enemmän kontrollia oman informaationsa suhteen. Tämä tapahtuu siten, että informaatioon on mahdollista sallia pääsy ainoastaan luotetuille tahoille. Toinen merkittävä tekijä, jonka lohkoketju mahdollistaa, on se, että sen avulla voidaan jättää kolmas osapuoli kuviosta pois ja luoda suora yhteys pelin ja operoija välille ja poistaa näin välikädet.

Lottoa monilla laitteilla

Teknologian kehitys on tuonut ihmisten ulottuville yhä enemmän eri laitteita. Lottoteollisuudelle tämä tarkoittaa sitä, että palveluiden on toimittava alustalla kuin alustalla. Enää ei riitä, että ne toimivat tietokoneella ja älykännykällä, vaan myös esimerkiksi älykellot ja älylasit ovat laitteita, joihin lottoteollisuuden on syytä panostaa.

Esineiden internet eli IoT

Kolmas keskeinen trendi, joka muokkaa lottoteollisuutta, on esineiden internet eli IoT (tulee sanoista Internet of Things). Se on saanut huomiota lottoteollisuuden puolella. Keskeisessä roolissa tässä on data, jota esineiden internet kerää ja välittää lottopalvelun tarjoajille. IoT mahdollistaa sen, että datan keräämisen pisteet moninkertaistuvat. Lisääntynyt datan määrä taas mahdollistaa sen, että operaattorit tietävät viimeisimmät trendit, käyttäjien mieltymykset, ja kokemukset. IoT tekee mahdolliseksi käyttäjien ja operaattorien yhteyden ja näin syntyy uusia datavirtoja. Liikuteltavat laitteet, kuten älypuhelimet ja tabletit tarjoavat liikkeellä oleville pelaajille simppeleitä ja nopeita pelikokemuksia. Tämän trendin uskotaan kasvavan ja jäämme mielenkiinnolla seuraamaan sen kehitystä.

Asiakas nousee keskiöön

Monella alalla viime aikojen trendi on ollut personoitu kokemus ja näin on myös lottoteollisuuden puolella. Koska kilpailu on kovaa, on palveluntarjoajien osattava tarjota juuri asiakkaan mieltymyksiä vastaava lottokokemus. Tästä syystä asiakkaan tunteminen on äärimmäisen tärkeää. Viihdyttävien, personoitujen palveluiden tarjoaminen tulee olemaan valtti, johon lottoteollisuus pyrkii panostamaan myös tulevaisuudessa.