Miten kiertää lahjavero: lailliset ja tehokkaat keinot

Lahjaveron välttäminen voi olla mahdollista tietyillä keinoilla, jos noudattaa tarkasti verottajan sääntöjä ja ohjeita.

 Lahjaverosuunnittelu voidaan yhdistää perhepiirin vero- ja omaisuussuunnitteluun, jolloin lahjat voidaan jakaa sopiviin osiin niin, ettei lahjaveron raja ylity. Esimerkiksi voit antaa useita pienempiä lahjoja, joiden arvo jää alle 5 000 euron kolmen vuoden aikana.

A person navigating through tax forms and financial documents, finding loopholes to avoid gift tax

On myös mahdollista maksaa toisen henkilön elämiseen liittyviä kuluja. Elatuslahjoja kuten vuokran tai muiden arjen menojen maksaminen ei yleensä aiheuta lahjaveroa. Näin voit tukea läheisiäsi taloudellisesti ilman ylimääräistä verotusta.

Jos haluat välttyä lahjaverolta kokonaan, on tärkeää tietää kunkin lahjatilanteen soveltuvat säännökset ja rajat. Lahjaveroilmoitusten jättäminen tekemättä rikkoo lakia, joten verosuunnittelussa on huomioitava tarkasti kaikki ohjeet ja rajat. Vero.fi tarjoaa laskureita ja yksityiskohtaisia ohjeita, jotka auttavat arvioimaan verovelvollisuuden määrää.

Lahjaveron määritelmä ja perusteet

Lahjavero koskee tilannetta, jossa omaisuutta saadaan ilman korvausta. Lahjan arvo ja sukulaisuussuhde lahjanantajan ja lahjansaajan välillä vaikuttavat veron määrään.

Lahjan määritelmä ja käypä arvo

Lahja on omaisuus, joka siirtyy henkilöltä toiselle ilman vastiketta. Lahjaa pidetään verotettavana, jos sen arvo on kolmen vuoden aikana 5 000 euroa tai enemmän samalta lahjanantajalta saatuna.

Käypä arvo tarkoittaa omaisuuden markkina-arvoa eli sitä hintaa, jolla omaisuus todennäköisesti myytäisiin riippumattomien osapuolten välillä. Käypä arvo määritetään usein asiantuntijan avulla, ja se on perusteena lahjaveron määräämiselle.

On tärkeää, että lahjan käypä arvo määritetään oikein, sillä se vaikuttaa suoraan lahjaveron määrään. Jos arvo aliarvioidaan, veroviranomainen voi vaatia lisäselvityksiä tai tarkistuttaa arvon.

Lahjaveron laskeminen

Lahjavero määräytyy lahjan arvon ja lahjanantajan ja lahjansaajan välisen sukulaisuuden eli veroluokan perusteella. Suomessa lahjaveroasteikko on porrastettu niin, että mitä arvokkaampi lahja, sitä korkeampi vero.

Veroluokat:

 • Veroluokka I: Puoliso, lapsi, lapsenlapsi, vanhempi.
 • Veroluokka II: Sisarukset, sisarusten lapset, vanhemmat, ei-sukulaiset.

Lahjaveron määrää voidaan arvioida lahjaverolaskurilla, joka huomioi lahjan arvon ja veroluokan. Esimerkiksi, jos lahjan käypä arvo on 10 000 euroa ja lahjansaaja kuuluu veroluokkaan I, veron määrä on pienempi kuin veroluokassa II.

On huomattava, että lahjasta on tehtävä veroilmoitus ja maksettava vero ajan kuluessa. Oikea- aikainen ilmoitus ja maksu varmistavat, ettei synny myöhästymismaksuja tai rangaistuksia.

Lahjaveron välttäminen lain puitteissa

A stack of gift-wrapped presents with a tax form and calculator, surrounded by legal documents and financial statements

Lahjaveron välttämiseksi laillisesti, on tärkeää hyödyntää hallintaoikeutta ja erityisiä säännöksiä perhesuhteissa. Näiden menetelmien avulla voi optimoida verotuksen.

Hallintaoikeuden hyödyntäminen

Hallintaoikeus tarkoittaa omaisuuden käyttöoikeuden siirtämistä, ilman että itse omistus siirtyy.

Jos henkilö haluaa siirtää omaisuuttaan lapsilleen verovapaasti, hän voi säilyttää omaisuuden hallintaoikeuden itsellään. Tällöin lahjoitettava omaisuus saattaa olla vähäarvoisempaa, koska lahjan verotusarvo määritetään hallintaoikeuden vähennyksen jälkeen. Tämä pienentää lahjaveroa merkittävästi.

Esimerkki: Jos omaisuuden arvo on 50 000 euroa ja hallintaoikeuden arvo on 20 000 euroa, lahjan verotusarvo on 30 000 euroa. Hallintaoikeus päättyy yleensä lahjoittajan kuolemaan tai tietyn ajan kuluttua.

Erityiset säännöt perhesuhteissa

Perhesuhteissa on poikkeuksia lahjaveroa koskien. Aviopuolisoiden ja lasten välillä voidaan käyttää erityisiä säädöksiä lahjojen käsittelemisessä.

Aviopuoliso voi antaa toiselle verovapaasti ylläpitolahjoja, joita ei tarvitse ilmoittaa lahjaveroilmoituksessa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ruokaostoksia ja asumiskuluja.

Lapsille ja lapsenlapsille on mahdollista antaa säännöllisiä, pienempiä lahjoja ilman, että verottajan täytyy sekaantua. Lahjojen tulee olla kohtuullisessa määrin eikä niiden tule ylittää 5 000 euroa kolmen vuoden aikana. Verovapaat lahjat auttavat perheitä tasapainottamaan taloudellisia vastuita ilman veroseuraamuksia.

Kuinka saada verovapaat voitot kasinoilta Suomessa

Suomessa rahapelivoitot ovat pääsääntöisesti verovapaita, kunhan voitot ovat peräisin Veikkauksen tai muiden ETA-alueen sisällä toimivien kasinoiden peleistä. Tässä muutama vinkki, kuinka voit varmistaa, että voitot pysyvät verovapaina:

 1. Pelaa vain ETA-alueen sisällä toimivilla kasinoilla: Jos pelaat ETA-alueen (Euroopan talousalue) ulkopuolella toimivilla kasinoilla, voitot eivät ole verovapaita ja sinun on ilmoitettava niistä verottajalle.
 2. Tarkista kasinon lisenssi: Ennen pelaamista varmista, että kasinolla on lisenssi ETA-alueen maasta, kuten Maltalta tai Virosta. Tämä takaa, että voitot ovat verovapaita Suomessa.
 3. Pelaa Veikkauksen pelejä: Kaikki Veikkauksen tarjoamat rahapelit ovat verovapaita. Tämä koskee sekä perinteisiä lotto- ja vedonlyöntipelejä että Veikkauksen nettikasinoa.
 4. Seuraa sääntöjen muutoksia: Verotuslainsäädäntö voi muuttua, joten pidä silmällä Verohallinnon tiedotteita ja varmista, että olet aina ajan tasalla nykyisten sääntöjen kanssa.

Noudattamalla näitä ohjeita voit nauttia kasinovoitoistasi ilman huolta verotuksesta, Parhaat välittömät kasinot pääset kokeilemaan Pikacasino.

Ilmoitus- ja maksuvelvollisuus

Lahjaveron maksamisessa ja ilmoittamisessa on useita tärkeitä vaiheita, joista jokainen lahjansaajan on hyvä olla tietoinen. Tähän kuuluvat lahjaveroilmoituksen tekeminen ja veron maksaminen eräpäivään mennessä.

Lahjaveroilmoituksen tekeminen

Lahjaveroilmoitus on tehtävä Verohallinnolle, jos lahjan tai useiden samalta lahjanantajalta saatujen lahjojen arvo kolmen vuoden aikana ylittää 5 000 euroa.

Tärkeitä ohjeita lahjaveroilmoitusta varten:

 1. Ilmoituksen määräaika: Ilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun lahja on saatu.
 2. OmaVero-palvelu: Ilmoitus on suositeltavaa tehdä sähköisesti OmaVerossa, joka on Verohallinnon tarjoama verkkopalvelu.
 3. Tarvittavat tiedot: Ilmoitukseen on liitettävä tiedot lahjanantajasta, lahjan arvosta sekä mahdollinen erillinen selvitys erityistilanteissa (esim. yritystoiminnan jatkaminen).

Lahjaveroilmoitus on oltava päivitettynä ja oikein täytettynä, jotta vältytään lisämaksuilta tai hallinnollisilta seurauksilta.

Veron maksaminen ja eräpäivä

Lahjaveron ensimmäinen eräpäivä määräytyy sen perusteella, milloin verotuspäätös on saatu. Verohallinto lähettää verotuspäätöksen, jota seuraamalla löytää veron maksuajan ja summan.

Maksamiseen liittyviä tärkeitä seikkoja:

 1. Eräpäivä: Veron ensimmäinen eräpäivä on yleensä noin kolme kuukautta verotuspäätöksen saamisesta.
 2. Maksutavat: Veron voi maksaa sähköisesti esimerkiksi verkkopankin kautta tai käyttämällä OmaVero-palvelua, jossa maksutiedot ovat helposti saatavilla.
 3. Lykkäysmahdollisuus: Tietyissä tilanteissa veronmaksuun voi hakea lykkäystä. Tämä edellyttää kuitenkin hakemuksen tekemistä ja Verohallinnon hyväksyntää.

Veron maksaminen ajallaan on tärkeää välttääksesi mahdolliset myöhästymismaksut. Järjestelmällinen ilmoitus- ja maksuohjeiden seuraaminen varmistaa sujuvan verotusprosessin.

Usein unohdetut lahjaverosäästöt

Monet ihmiset eivät ole tietoisia kaikista tavoista säästää lahjaverossa. Tässä käsitellään pienempiä lahjoja ja kolmen vuoden sääntöä, sekä opiskelija- ja elatuslahjoja.

Pienet lahjat ja kolmen vuoden sääntö

Kun lahjan arvo jää alle 5 000 euron, siitä ei tarvitse maksaa lahjaveroa. Tämä koskee lahjojen yhteenlaskettua arvoa samalta lahjanantajalta kolmen vuoden aikana. Esimerkiksi, jos annat lahjansaajalle 2 000 euroa vuodessa kolme vuoden ajan, lahjaveroa ei tarvitse maksaa.

Tärkeää muistaa:

 • Lahjanantajien määrä
 • Kolmen vuoden jakso

Tämä sääntö voi säästää huomattavasti lahjaverossa. Pienet lahjat useille henkilöille ovat myös keino optimoida verosäännöksiä.

Opiskelija- ja elatuslahjat

Opiskelija voi saada taloudellista tukea ilman, että se katsottaisiin verotettavaksi lahjaksi. Tämä koskee yleensä rahaa, joka käytetään suoraan opintoihin liittyviin kuluihin, kuten kirjoihin tai vuokraan.

Elatuslahja:

Elatuslahjat, jotka on tarkoitettu elämisen peruskuluihin, ovat myös verovapaita. Näitä ovat esimerkiksi asumisen ja ruoan kustannukset, jotka täytyy perustella tarpeeksi tarkasti Verohallinnolle.

Lisäksi:

 • Elatuslahjan saaja voi olla kuka tahansa
 • Tavoitteena on tukea perusmenoja

Huolellinen dokumentaatio ja perustelut ovat tärkeitä, jotta vältytään epäselvyyksiltä verottajan kanssa.