Veikkauksen työntekijät valuvat ulkomaisille kasinoille

Veikkaus sai marraskuussa 2023 päätökseen syyskuussa aloittamansa muutosneuvottelut.

Väkeä vähennetään ja Tampereen uusi kasino suljetaan.

Pelastaako tämä Veikkauksen vai heikkeneekö sen asema entisestään, kun kokeneet työntekijät valuvat ulkomaille nettikasinoille? Asiaa pohditaan tässä artikkelissa.

Veikkauksen muutosneuvottelut johtuvat rahapelimarkkinoiden avaamisesta

Syyskuussa 2023 aloitettujen muutosneuvottelujen takana on tarve valmistautua uuteen kilpailutilanteeseen.

Suomen rahapelijärjestelmä avataan lisenssimalliselle kilpailulle vuoden 2026 alkuun mennessä.

Jatkossa Veikkauksen rinnalla voi toimia kymmeniä tai satoja kotimaisia sekä suomenkielisiä nettikasinoja.

Osa rahapelityypeistä – kuten Lotto – tullee jäämään Veikkauksen yksinoikeuden piiriin.

Todennäköisesti muut rahapeliyhtiöt eivät tule saamaan lupaa myöskään kivijalkakasinoiden perustamiselle.

Veikkaus irtisanoo jopa 215 ja sulkee toisen kasinon sekä 19 pelisalia

Veikkauksen muutosneuvottelujen seurauksena vähintään noin 185 työntekijää irtisanotaan. Enimmillään irtisanomisia tulee olemaan arviolta noin 215.

Arviolta noin 110-150 työntekijän työsuhteen ehdot muuttuvat olennaisesti, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi kokoaikatyön muuttumista osa-aikatyöksi tai sisäistä siirtoa yhtiössä.

Tarkemmat tiedot irtisanomisten määrästä ja työsuhteiden ehtojen olennaisista muutoksista saadaan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Jo nyt on varmaa, että Casino Tampere sulkeutuu 9.12.2023 jälkeen, ja että 19 pelisalia suljetaan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Veikkaus saattaa sahata irtisanomisilla omaa oksaansa

Tällä hetkellä monet Veikkauksen pelit tuottavat vähemmän kuin Lotto.

Lottoa ei siis olla lopettamassa.

Irtisanomiset on tavattu kohdistaa etenkin pelinhoitajiin, ja niin taitaa olla asian laita myös vuonna 2023.

On jokseenkin epäselvää, parantavatko irtisanomiset oikeasti Veikkauksen kilpailukykyä vai onko tilanne pikemminkin päinvastoin.

Työntekijöiden irtisanominen saanee Veikkauksen taloudelliset tunnusluvut näyttämään paremmilta, mutta päättävässä asemassa olevien tulisi huomioida muukin kuin taloudellinen kilpailukyky.

Melkein kahdestakymmenestä pelisalista ja kokonaisesta (ja vasta vuonna 2021 avatusta) kivijalkakasinosta luopuminen tarkoittaa sitä, että Veikkauksella on monta tapaa vähemmän markkinoida itseään.

Irtisanomisten myötä Veikkaus Oy menettää myös parisataa suomenkielistä työntekijää, joilla on korvaamattoman arvokasta osaamista ja tietotaitoa.

Kuten datajournalisti Lauri Nuoska tässä toteaa, Veikkauksen johtoryhmäkin tuntuu ajattelevan, etteivät ex-veikkauslaiset hakeudu työskentelemään pelialalle.

Veikkauksen monopoliasema on voinut saada johtoryhmän unohtamaan, että Suomessa on myös toinen rahapeliyhtiö (Paf), ja että EU:n asukkaiden on helppo vaihtaa maata.

Merkittävä osa aiemmissa yt-neuvotteluissa irtisanotuista tai jostain muusta syystä Veikkauksesta lähteneistä nimittäin työskentelee tätä nykyä ulkomaisissa pelialan yrityksissä.

Osa entisistä veikkauslaisista on perustanut omia kansainvälisiä pelialan yhtiöitä.

On mahdollista, että Veikkaus sahaa omaa oksaansa antamalla huipputekijöille lähtöpassit.

Ulkomaisille kasinoille valuneet työntekijät ovat voineet käyttää osaamistaan Veikkausta vastaan. Tilanne tuskin tulee muuttumaan tulossa olevan lisenssijärjestelmän myötä.

Entisillä veikkauslaisilla ei ole mitään syytä pysyä lojaaleina entiselle työnantajalleen – etenkään, kun sekä veikkauslaiset että näiden ammattiliitto kokevat potkut epäreiluina.

Ammattiliitto Pro kyselee Veikkauksen työnantajavastuun perään

Veikkauksessa ja samalla toimialalla työskentelevien ammattiyhdistys on Rahapelialan ammattilaiset Pro ry eli “Rapea”. Se on eräs ammattiliitto Pron yhdistys.

Ammattiliitto Pro ottikin kantaa Veikkauksen muutosneuvotteluihin jo syyskuussa 2023.

Tuolloin Veikkaus ilmoitti, että muutosneuvottelujen piirissä on 825 henkilöä, joista irtisanotuksi tullee noin 240, ja joista 195:n työsuhteeseen tullee merkittäviä muutoksia.

(Tässä vaiheessa tiedämme, että irtisanottavia on enimmilläänkin noin 25 henkilöä vähemmän, ja että “vain” 110-150 työntekijän työsuhteen ehtoja muutetaan olennaisesti.)

Ammattiliitto Pron palvelusektorin johtajan mukaan tietoa yt-neuvotteluista osattiin odottaa.

Veikkauksen annettiin ymmärtää, että sen on nyt huolehdittava siitä, että muutospaketit ovat riittävän suuria. Kyseessä on kuitenkin valtionyhtiö, joka on päättämässä useita pitkäaikaisia työsuhteita.

Veikkauksen toimihenkilöiden pääluottamusmies otti samassa tekstissä voimakkaammin kantaa Veikkauksen toimintaan.

Hänen mukaansa vuoden 2017 jälkeisissä muutosneuvotteluissa ei ole kuunneltu henkilöstöä, vaan se on itse asiassa laitettu maksamaan johdon tekemistä virheistä.

Yhteenveto

Ennen vuoden 2023 muutosneuvotteluja Veikkaus työllisti noin 1400 henkilöä. Sekä työntekijöiden, pelisalien että kivijalkakasinoiden määrä tulee vähenemään yt-neuvottelujen myötä.

On mahdollista, ettei Veikkauksen kilpailukyky vahvistu irtisanomisten myötä. Henkilöstökulut ja toimitilakulut varmasti vähenevät, mutta samalla Veikkauksen resurssit kutistuvat.

Pian irtisanottavat 185-215 työntekijää voivat työllistyä ulkomaisten rahapeliyhtiöiden palvelukseen tai perustaa omia pelialan yrityksiä, sillä näin ovat toimineet myös aiemmat irtisanotut.

Viimeistään vuonna 2026 Veikkaus saattaa löytää taakseen jättämänsä työntekijät kanssaan kilpailevilta Suomen lisenssin nettikasinoilta.